Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bolesławiec
Menu góra
Strona startowa Aktualności Rejestr umów 2022 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022 rok, bieżące, menu 1299 - BIP - Urząd Gminy Bolesławiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022 rok

2022 rok

Rejestr umów 2022

 

Numer umowy

Data zawarcia

Strona umowy

Treść umowy

Okres obowiązy-

wania umów

Kwota wydatków

Stanowisko realizujące

1

1/2022

3.01.

2022

Aneta Sztojko-Chałupczyńska Byczyna

Przygotowanie dokumentacji postępowania i udział w czynnościach przy wyborze wykonawcy zamówienia

03.01.2022-do dnia zakończenia postępowania

1 300,00zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

2

Op/2/2022

3.01.

2022

Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy Dela Byczyna

Świadczenie pomocy prawnej

03.01.2022-31.12.2022

4 000,00zł brutto/m-c

 

3

Nr 1/AR/CENTUR/2022

3.01.

2022

Przedsiębiorstwo Usług Komputerowych  CENTUR w  Łodzi

Serwis modułu wymiarowego programu GOMIG autorstwa firmy ARISCO

01.01.2022-31.12.2022

1 476,00zł brutto/rok

Informatyk

4

Nr 1/GR/CENTUR/2022

3.01.

2022

Przedsiębiorstwo Usług Komputerowych  CENTUR w Łodzi

Serwis pakietu oprogramowania zgodnie z załącznikiem umowy

01.01.2022-31.12.2022

35 559,30zł brutto/rok

Informatyk

5

32/01/

2022

3.01.

2022

Senergis s.c Bydgoszcz

Świadczenie usług serwisowych

1.01.2022-31.12.2022

 

220,00zł netto/m-c

Informatyk

6

33/01/

2022

3.01.

2022

Senergis s.c Bydgoszcz

Świadczenie usług serwisowych

1.01.2022-31.12.2022

220,00zł netto/m-c

Informatyk

7

Aneks Nr 1 do um 65/2021

1.12.

2021

KSM Krzysztof Michalski Sieradz

Usługa doradcza dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.

Termin wykonania zamówienia upływa wraz z terminem otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, nie później niż po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania przez Zamawiającego promesy z BGK.

4 000,00zł netto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

8

ZP.272.2.2021

13.01.

2021

Eko-Region sp. z.o.o. Bełchatów

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec

01.02.2022-31.03.2024

1077,84zł/MG brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

9

3/2022

13.01.

2022

Schronisko dla zwierząt Fundacja Małych Braci św. Franciszka. Opole

Przyjęcie oraz opieka nad doprowadzonymi przez Gminę Bolesławiec psami na zasadach określonych w umowie.

13.01.2022-31.12.2022

wg. zapisów w umowie

Odpady komunalne

10

4/2022

20.01.

2022

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wołczyn

Wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Bolesławiec

20.01.2022-31.12.2022

600,00zł brutto/za usługę

Odpady komunalne

11

EOP-43MMPR-000940-2022

02.02.

2022

Energa Operator S.A

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie

 

526,07zł brutto

Komunalka

12

5/2022

14.02.

2022

Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup  instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej w Żdżarach

do 31.12.2022

4 200,00zł

 

13

6/2022

15.02.

2022

Hanuszewicz Patrycja Bolesławiec

Wykonanie zadań określonych prawem inspektora ochrony danych

16.02.2022-31.12.2022

1 200,00zł brutto/m-c

Kadry

14

7/2022

25.03.

2022

Aneta Sztojko-Chałupczyńska Byczyna

Doradztwo merytoryczne, udział w postępowaniu wyboru wykonawcy zamówienia publicznego Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.

25.02.2022-do wyboru wykonawcy.

5 169,00 zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

15

8/2022

28.02.

2022

Damian Kulak Pustkowie Kierzeńskie

Sprzedaż samochodu

 

13 100,00

Kadry

16

9/2022

01.03.

2022

Marcin Wiśniewski Baranów

Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Moje boisko Orlik 2012 w Bolesławcu

01.03.2022-30.11.2022

850,00zł

(okres wakacyjny)

600,00zł (poz. okresie)

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

17

10/2022

01.03.

2022

Dratwa Andrzej Żdżary

Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Moje boisko Orlik 2012 w Bolesławcu

01.03.2022-30.11.2022

850,00zł

(okres wakacyjny)

600,00zł (poz. okresie)

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

18

11/2022

07.03.

2022

Cieśla Agnieszka

Czastary

Doręczanie w imieniu Wójta Gminy Bolesławiec korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za  odpady komunalne i podatek, wezwania za wodę, decyzje w sprawie podatku akcyzowego.

07.03.2022-30.04.2022

Ilość dostarczonej korespondencji x 6,30zł brutto

Kadry

19

12/2022

10.03.

2022

Bartosiak Piotr Chmielew

Skanowanie 3D ruin zamku w Bolesławcu, wirtualny spacer po zabytku, ortofoplan ruin zamku.

10.03.2022-30.05.2022

8 743,00zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

20

13/2022

10.03.

2022

Met-Mar Marcin Łuźniak Lubczyna

Wykonanie i montaż schodów zewnętrznych do pomieszczeń znajdujących się w budynku garażowym OSP w Chróścinie

10.03.2022-16.05.2022

4 500,00zł brutto

Planowanie

przestrzenne

21

3694/03/22/LAS/JST

15.03.

2022

Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy

Zasady wykorzystania dofinansowania przyznanego JST w ramach projektu  Lokalny animator sportu

01.03.2022-31.12.2022

1 200,00zł-zatrudnienie jednego animatora

600,00zł-  zatrudnienie dwóch animatorów

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

22

1321040664/2022

17.03.

2022

Wolters Kluwer Polska sp.z.o.o. warszawa

Udzielenie licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych wydawanych przez licencjodawcę w ramach oferty LEX

20.03.2022-19.03.2023

 

Informatyk

23

14/2022

23.03.

2022

Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie

Realizacja zadania publicznego pt. Taki duży, taki mały może dzieckiem być.

01.05.2022-15.06.2022

3 00,00zł brutto

Obrona cywilna

24

15/2022

23.03

2022

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Wieruszów

Realizacja zadania publicznego pt. Futbol pasją bolesławieckich dzieciaków- zajęcia sportowe w piłki nożnej dla dzieci z terenu gminy Bolesławiec.

23.03.2022-31.12.2022

10 000,00zł brutto

Obrona cywilna

25

16/2022

23.03.

2022

Klub Sportów i Sztuk Walk GRU-Ko Wieruszów

Realizacja zadania publicznego pt. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą.

01.04.2022-31.12.2022

6 000,00zł brutto

Obrona cywilna

26

17/2022

23.03.

2022

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka

Realizacja za dania publicznego pt. Biegi na orientację dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bolesławiec

23.03.2022-31.12.2022

5 000,00zł brutto

Obrona cywilna

27

18/2022

23.03.

2022

Uczniowski Klub Sportowy ATUT Kępno

Realizacja za dania publicznego pt. IV Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o puchar wójta gminy Bolesławiec.

01.09.2022-30.11.2022

9 000,00zł brutto

Obrona cywilna

28

19/2022

23.03.

2022

Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie

Realizacja za dania publicznego pt. Sport w zawodach ukryty.

01.06.2022-21.12.2022

7 000,00zł brutto

Obrona cywilna

29

20/2022

23.03.

2022

Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie

Realizacja za dania publicznego pt. Od Chróścina jedzie wóz malowane wielkanocne jajka będzie wiózł.

23.03.2022-30.04.2022

3 000,00zł brutto

Obrona cywilna

30

21/2022

 

23.03.

2022

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic

Realizacja za dania publicznego pt. My pamiętamy.

01.09.2022-30.11.2022

11 000,00zł brutto

Obrona cywilna

31

22/2022

23.03.

2022

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka

Realizacja za dania publicznego pt. Zachowane zabytki dziedzictwa historycznego, kulturalnego i religijnego na terenie Gminy Bolesławiec.

23.03.2022-31.12.2022

10 000,00zł brutto

Obrona cywilna

32

23/2022

23.03.

2022

Stowarzyszenie Pomocny Dom w Chróścinie

Realizacja zadania publicznego pt. Zachowane zabytki dziedzictwa historycznego, kulturalnego i religijnego na terenie Gminy Bolesławiec

01.05.2022-30.11.2022

7 000,00zł brutto

Obrona cywilna

33

24/2022

23.03.

2022

Koło Gospodyń Wiejskich w Mieleszynie

Realizacja zadania publicznego pt. Z kulturą na Ty.

01.05.2022-31.12.2022

6 000,00zł brutto

Obrona cywilna

34

25/2022

23.03.

2022

Ochotnicza Straż Pożarna w Mieleszynie

Realizacja zadania publicznego pt. Wszystkie dzieci nasze są – z tradycją w przyszłość.

01.05.2022-30.06.2022

10 000,00zł brutto

Obrona cywilna

35

26/2022

23.03.

2022

Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie

Realizacja zadania publicznego pt. Przedsięwzięcie edukacyjne, otwórzmy dzieciom oczy.

01.06.2022-31.12.2022

3 000,00zł brutto

Obrona cywilna

36

27/2022

23.03.

2022

Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie

Realizacja zadania publicznego pt. Czary mary hokus pokus poprzez gusła andrzejkowe po wierzenia bożonarodzeniowe.

02.11.2022-

30.12.2022

4 000,00zł brutto

Obrona cywilna

37

28/2022

23.03.

2022

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic

Realizacja zadania publicznego pt. Wakacyjne spotkania skłaniają do działania.

01.05.2022-31.08.2022

8 000,00zł brutto

Obrona cywilna

38

29/2022

23.03.

2022

Stowarzyszenie Pomocny Dom w Chróścinie

Realizacja zadania publicznego pt. Jak przygoda – to tylko w Chróścinie.

01.08.2022-31.08.2022

8 000,00zł brutto

Obrona cywilna

39

30/2022

31.03.

2022

Wypych Agata Mieleszyn

Dowóz osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z terenu gminy Bolesławiec.

15.12.2021-14.03.2022

231,31zł brutto

Sekretarz

40

31/2022

04.04.

2022

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SO-MASZ s.c Janusz Socha Łask

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań  po nawozach i typu Big Bag.

04.04.2022-31.05.2022

540,00zł brutto za 1 Mg

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

41

32/2022

04.04.

2022

Ekosolary Ireneusz Jóźwik Kalisz

Zakup wraz z montażem 2 sztuk solarnych lamp ulicznych w miejscowości Żdżary 1 sztuka  i Piaski 1 sztuka

04.04.2022-30.06.2022

9 530,00zł brutto/za szt.

Planowanie przestrzenne

42

33/2022

04.04.

2022

Julia Hordiienko Ukraina

Dotyczy najmu okazjonalny lokalu mieszkalnego z najemca będącym obywatelem Ukrainy

15.04.2022-

15.06.2022

 

Komunalka

43

34/2022

04.04.

2022

Ilona Maślanka Żdżary

Przyjmowanie wniosków z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia obywatelom Ukrainy

04.04.2022-31.05.2022

320,00zł brutto

Kadry

44

35/2022

13.04.

2022

Szukała Teresa Bolesławiec

Sprzątanie budynku Urzędu Gminy w Bolesławiec

14.04.2022-29.04.2022

480,00zł brutto

Kadry

45

118/G/

2022

21.04.

2022

Wojewoda Łódzki

Udzielenie dofinansowania zadania gminnego pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Piski (Krupka).

do dnia 31.10.2022r

466 316,00zł

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

46

36/2022

20.04.

2022

Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu

Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego do sali Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu

20.04.2022-20.05.2022

20 000,00zł

 

47

2271/2022

22.04.

2022

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR

Od 22.04.2022 na okres 10 m-c

150 000,00zł

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

48

37/2022

27.04.

2022

Powiat Wieruszowski

Dotacja celowa na realizacje zadania  Funkcjonowanie transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

01.01.2022-31.12.2022

4 900,00zł

Komunalka

49

38/2022

27.04.

2022

Trakstol Czastary

Wykonanie podbitki dachowej drewnianej do dwóch wiat usytuowanych przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka

27.04.2022-09.05.2022

7 000,00zł brutto

Planowanie przestrzenne

50

Aneks Nr 1

29.04.

2022

Cieśla Agnieszka Czastary

Doręczanie w imieniu Wójta Gminy Bolesławiec korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za  odpady komunalne i podatek, wezwania za wodę, decyzje w sprawie podatku akcyzowego

07.03.2022-31.12.2022

Ilość dostarczonej korespondencji x 6,30zł brutto

Kadry

51

40/2022

04.05.

2022

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SARA-2 Prukop Sylwia

Dzierżawa części działki nr 1523 oraz budynku stanowiących mienie komunalne Gminy Bolesławiec

07.05.2022-czas nieokreślony

270,00zł brutto/m-c

Komunalka

52

41/2022

04.05.

2022

Szukała Teresa Bolesławiec

Sprzątanie budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu

04.05.2022-05.05.2022

160,00zł brutto

Kadry

53

42/2022

04.05

2022

MWC sp.z.o.o. Poznań

Obsługa transmisji on-line obrad sesji Rady Gminy i archiwizacja nagrań

04.05.2022-03.05.2023

3 852,36zł brutto/ za usługę

Informatyk

54

43/2022

05.05.

2022

Szkop Magdalena Bolesławiec

Zwrot podatku akcyzowego naliczonego w paliwie zakupywanym przez rolników w I półroczu 2022r

01.02.2022-30.04.2022

1 500,00zł brutto

Kadry

55

5144/3/2022

12.05.

2022

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Projekt grantowy Cyfrowa Gmina

12.05.2022 na okres 18 m-c

122 250,00zł

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

56

44/2022

12.05.

2022

Zakład usług komunalnych CALORING Kępno

Przegląd budowlany roczny urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych na placach zabaw w Bolesławcu oraz na terenie gminy Bolesławiec

12.05.2022-27.05.2022

2 767,50zł brutto

komunalka

57

45/2022

12.05.

2022

Cyrk Maska Leszno

Dzierżawa nieruchomości w celu rozbicia namioty cyrkowego i zorganizowania przedstawienia dla mieszkańców

16.05.2022

250,00zł brutto

Komunalka

58

47/2022

01.06.

2022

Ilona Maślanka Żdżary

Przyjmowanie wniosków z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom ukrainy

01.06.2022-31.07.2022

320,00zł brutto/m-c

Kadry

 

Metryka

data wytworzenia
2022-02-08
data udostępnienia
2022-02-08
sporządzone przez
Kania-Zimoch Krzysztofa
opublikowane przez
Kania-Zimoch Krzysztofa
ilość odwiedzin
178
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.