Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bolesławiec
Menu góra
Strona startowa Aktualności Rejestr umów 2021 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021 rok, bieżące, menu 1272 - BIP - Urząd Gminy Bolesławiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021 rok

2021 rok

Rejestr umów 2021 rok

 

Numer umowy

Data zawarcia

Strona umowy

Treść umowy

Okres obowiązy-

wania umów

Kwota wydatków

Stanowisko realizujące

1

1/2021

4.01

2021

Gabinet weterynaryjny Ecovet s.c Bolesławiec

Usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych, wolno żyjących

4.01.2021-32.12.2021

zgodnie z załącznikiem do umowy

Odpady komunalne

2

2/2021

4.01

2021

Fundacja Zwierzyniec Wieluń

Odbiór zlokalizowanych bezdomnych psów z terenu gminy Bolesławiec

4.01.2021-31.12.2021

1 400,00zł/ netto

Odpady komunalne

3

3/2021

4.01

2021

Goliński Marcin Kamionka

Opieka i zapewnienie w pomieszczeniach gospodarczych miejsca dla bezdomnych zwierząt

4.01.2021-31.12.2021

500,00zł/ brutto

Odpady komunalne

4

4/2021

4.01

2021

EY Doradztwo podatkowe Krupa sp.k Warszawa

Doradztwo podatkowe w zakresie bieżącego doradztwa dotyczące rozliczeń podatku od  towaru i usług (VAT)

 

400,00zł netto/ m-c

Skarbnik

5

 

4.01

2021

Przedsiębiorstwo Jasta sp.z.o.o.

Odbiór padłych zwierząt lub ich części

1.01.2021-31.12.2021

200,00zł/netto

Odpady komunalne

6

Op/2/

2021

4.01

2021

Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy Dela Byczyna

Świadczenie pomy prawnej na rzecz zleceniodawcy

4.01.2021-31.12.2021

3 800,00zł/brutto

 

7

5/2021

21.01

2021

Usługi Rolno-Leśne Nawrot Sylwester Kol.Bol.Chróścin

Odpłatne przyjmowanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

3 lata

6,83zł za 1m3 netto

Ochrona środowiska

8

1/GS/CENTUR/2020

5.03

2020

Przedsiębiorstwo Usług Komputerowych CENTUR Łódź

Udzielenie bezterminowej niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowań

5.03.2020-5.03.2021

7 887,38zł

Informatyk

9

1/GR/CENTUR/2020

23.12

2021

Przedsiębiorstwo Usług Komputerowych CENTUR Łódź

Serwis pakietu oprogramowania zg. z załącznikiem do umowy

1.01.2021-31.12.2021

34 993,49zł brutto

Informatyk

10

1/AR/CENTUR/2021

23.12

2020

Przedsiębiorstwo Usług Komputerowych CENTUR Łódź

Serwis modułu wymiarowego programu GOMIG

1.01.2021-31.12.2021

1 476,00zł brutto

Informatyk

11

1/BOL/2020

4.01

2021

Jarosław Kustosik Q100 Computers Łódź

Stały nadzór serwisowy nad licencjonowanym oprogramowaniem SELWIN z modułem RWWIN

4.01.2021-31.12.2021

798,66zł brutto/m-c

Informatyk

12

GN.132021

3.02

2021

Starostwo Powiatowe Wieruszów

Dostęp do bazy danych z ewidencji gruntów i budynków drogą elektroniczną

na czas nieokreślony

nieodpłatnie

Starostwo Powiatowe

13

6/2021

8.02

2021

Studio architektury Anna Polinceusz Mieleszynek

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec

8.02.2021-31.032021

36 900,00zł brutto

Komunalka

14

7/2021

15.02

2021

Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu ratowniczo-gaśniczego

15.02.2021-31.03.2021

236 421,65

Kadry

15

8/2021

24.02

2021

Marcin Wiśniewski Baranów

Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie w Bolesławcu

01.03.2021-30.11.2021

850,00zł (okres wakacyjny)

600,00zł (poz. okresie)

Obrona cywilna

16

9/2021

24.02

2021

Andrzej Dratwa Żdżary

Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie w Bolesławcu

01.03.2021-30.11.2021

850,00zł (okres wakacyjny)

600,00zł (poz. okresie)

Obrona cywilna

17

ZP.2600.7.5.2020

30.12.

2020

Autorska Pracownia Architektury i urbanistyki A&U Maria Oleszczuk Chróścina

Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mieleszyn

30.12.2020-30.08.2022

99 900,00zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

18

ZP.2600.6.5.2020

30.12

2020

Ecosystem Projekt Krzysztof Badora Opole

Opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej dla projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mieleszyn

30.12.2020-21.06.2021

30 750,00zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

19

ZP.272.3.2020

15.02.

2021

Eko-Region sp. z.o.o. Bełchatów

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bolesławiec oraz zebranych w Punkcie selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych

01.03.2021-31.01.2022

cena za 1Mg danego rodzaju odpadu wg oferty

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

20

 

20.01.

2021

Curulis sp.z.o.o. Poznań

Weryfikacja zasadności występowania grup taryfowych oraz opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy wraz z projektem nowej taryfy i uzasadnieniem

20.01.2021-12.02.2021

11 685,00zł brutto

Ochrona środowiska

21

10/2021

1.03.

2021

Uczniowski  Klub Sportowy Akademia Piłkarska Wieruszów

Realizacja zadania publicznego pt. Futbol pasją bolesławieckich dzieciaków-zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci z terenu gminy Bolesławiec

01.03.2021-31.12.2021

14 000,00zł

Obrona cywilna

22

11/2021

1.03.

2021

Klub Sportów i Sztuk Walk Gru-Ko Wieruszów

Realizacja zadania publicznego pt. III Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o puchar Wójta Gminy Bolesławiec

17.05.2021-30.11.2021

16 000,00zł

Obrona cywilna

23

12/2021

1.03

2021

Klub Sportów i Sztuk Walk Gru-Ko Wieruszów

Realizacja zadania publicznego pt Jak trenujesz tak będziesz walczył 

01.03.2021-31.12.2021

10 000,00zł

Obrona cywilna

24

13/2021

1.03.

2021

Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie

Realizacja zadania publicznego pt Świąteczno-kulinarny czas dla rodziny- smaki i rękodzieła naszych dziadków, rodziców i nas

01.09.2021-31.12.2021

4 500,00zł

Obrona cywilna

25

14/2021

1.03.

2021

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Mieleszynka, Mieleszyna i okolic

Realizacja zadania publicznego pt Wiwat Niepodległa-koncert z okazji Dnia Niepodległości

01.04.2021-31.12.2021

2 500,00zł

Obrona cywilna

26

15/2021

1.03.

2021

Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej Wieluń

Realizacja zadania publicznego pt. Piknik historyczny na pograniczu Wielka historia w małych Ojczyznach

01.06.2021-31.09.2021

15 100,00zł

Obrona cywilna

27

16/2021

1.03.

2021

Stowarzyszenie Pomocny Dom w Chróścinie

Realizacja zadania publicznego pt. Zawody dziś istniejące, a także te ginące

01.04.2021-30.10.2021

10 715,00zł

Obrona cywilna

28

17/2021

1.03.

2021

Koło Gospodyń Wiejskich w Mieleszynie

Realizacja zadania publicznego pt. Kultura i tradycja lokalna -to nasz skarb

01.04.2021-31.12.2021

3 000,00zł

Obrona cywilna

29

18/2021

1.03.

2021

Ochotnicza Straż Pożarna w Mieleszynie

Realizacja zadania publicznego pt. Bóg, honor, ojczyzna- jubileusz jednostki OSP Mieleszyn

01.03.2021-31.10.2021

7 000,00zł

Obrona cywilna

30

19/2021

1.03.

2021

Koło Gospodyń Wiejskich w Bolesławcu Kreatywne kobiety

Realizacja zadania publicznego pt

Festiwal działań rozmaitych każdy jest artystą

01.04.2021-30.07.2021

7 185,00zł

Obrona cywilna

31

20/2021

1.03.

2021

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Mieleszynka, Mieleszyna i okolic

Realizacja zadania publicznego pt Aktywnie i z pasją

01.04.2021-31.10.2021

2 000,00zł

Obrona cywilna

32

21/2021

1.03.

2021

Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie

Realizacja zadania publicznego pt Nasze kochane skarby-rozwijanie pasji, ukrytych talentów dzieci i młodzieży

01.06.2021-30.09.2021

2 500,00zł

Obrona cywilna

33

22/2021

1.03.

2021

Stowarzyszenie Pomocny Dom w Chróścinie

Realizacja zadania publicznego pt  Pożyteczne wakacje

16.08.2021-20.08.2021

2 000,00zł

Obrona cywilna

34

23/2021

1.03.

2021

Uczniowski klub sportowy ATUT

Realizacja zadania publicznego pt Atu(t) lato i Bas(z)ta

01.06.2021-20.08.2021

5 900,00zł

Obrona cywilna

35

24/2021

1.03.

2021

Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej Wieluń

Realizacja zadania publicznego pt. Żywe lekcje historii w gminie Bolesławiec

12.04.2021-31.11.2021

5 000,00zł

Obrona cywilna

36

25/2021

1.03.

2021

Ochotnicza Straż Pożarna w Mieleszynie

Realizacja zadania publicznego pt

Po godzinach mały, sprawny druh

01.03.2021-31.10.2021

2 600,00zł

Obrona cywilna

37

27/2021

8.03.

2021

Agata Koszyka Ozorków

Wykonanie raportu technologicznego sporządzonego na podstawie przeprowadzonej analizy stacji uzdatniania wody  ujmowanej z ujęcia głębinowego w Kamionce

08.03.2021-12.03.2021

4 630zł brutto

Ochrona środowiska

38

28/2021

22.03

2021

Ochotnicza Straż Pożarna  w Bolesławcu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z terenu gminy Bolesławiec

22.03.2021-15.12.2021

13 000,00zł

Kadry

39

29/2021

24.03

2021

Hydro-Term Łukasz Krzemień Przybyłów

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Chotynin

24.03.2021-30.06.2021

44 000,00zł brutto

Odpady komunalne

40

30/2021

24.03

2021

 MWC sp.z.o.o. Poznań

Obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy

25.03.2021-24.03.2022

3 424,32zł brutto

Informatyk

41

31/2021

 

 

 

 

 

Anulowano

42

32/2021

 

 

 

 

 

Anulowano

43

33/2021

 

 

 

 

 

Anulowano

44

34/2021

1.04.

2021

Anna Bernaciak  Luboń

Opracowanie dokumentu pn. analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Bolesławiec za rok 2020

1.04.2021-30.04.2021

12 000,00zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

45

35/2021

7.04

2021

KSM Krzysztof Michalski Sieradz

Usługa doradcza dla zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.

30dni od daty otrzymania kompletu dokumentów i programu funkcjonalno-użytkowego przez wykonawcę

8 610,00zł brutto

Ochrona środowiska

 

46

36/2021

7.04.

2021

Firma Adamski Instalatorstwo Elektryczne Adamski Włodzimierz Wieruszów

Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w tym uziomów budynków w zasobie Gminy Bolesławiec według wykazu

 7.04.2021-31.05.2021

5 170,00zł brutto

Komunalka

47

37/2021

8.04.

2021

Zakład budowy i utrzymania dróg Andrzej Parzonka Wieruszów

Opracowanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu drogowego

8.04.2021-30.04.2021

184,50zł brutto

Komunalka

48

38/2021

19.04

2021

Hydro-Marko sp. z. o. o., sp.k. Jarocin

Remont przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 133 przy ulicy Zielonej w Bolesławcu

19.04.2021-30.04.2021

23 370,00zł brutto

Ochrona środowiska

49

39/2021

19.04

2021

Biuro obsługi nieruchomości Marwin  Marcin Czarnuch Wieluń

Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych, na potrzeby ustalenia wartości w celu zbycia nieruchomości w drodze przetargu

19.04.2021-30.04.2021

2 000,00zł brutto

Komunalka

50

40/2021

19.04

2021

Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier Kraków

Szkolenie terenowe sprzedawców dla 15 punktów warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

19.04.2021-30.05.2021

1 200,00zł brutto

Pełnomocnik Wójta d.s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

51

41/2021

23.04

2021

Eko-kompleks s.j

Rzgów

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków

23.04.2021-30.06.2021

39 360,00zł brutto

Ochrona środowiska

52

42/2021

23.04

2021

Usługi Rolno-Leśne Sylwester Nawrot Kol. Bol. Chróścin

Wycinka i ułożenie drze na terenie oczyszczalni wyciętych drzew i gałęzi, usunięcie korzeni i uporządkowanie terenu na działkach obręb geodezyjny Bolesławiec

23.04.2021-20.05.2021

3 780,00zł brutto

Komunalka

53

43/2021

26.04

2021

Barbara Nawrot Bolesławiec

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w budynku znajdującego się w Bolesławcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/5

od 1.05.2021 na czas nieokreślony

600,81zł brutto /m-c

Komunalka

54

Aneks

Nr 1

28.04

2021

Hydro-Term Łukasz Krzemień Przybyłów

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Chotynin – wykonanie w trzech etapach

I etap do 5.05.2021

 

II etap do 28.05.2021

 

III etap do 30.06.2021

I etap-10 000,00zł

brutto

II etap-14 000,00zł brutto

III etap- 20 000,00zł brutto

Odpady komunalne

55

Porozumienie

3/2021

22.04

2021

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych

4.05.2021-31.10.2021

6 264,00zł

Kadry

56

44/2021

 

 

 

 

 

Anulowano

57

45/2021

29.04

2021

Szkop Magdalena Bolesławiec

Wykonanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego naliczanego w paliwie zakupywanym przez rolników do produkcji rolnej w I półroczu 2021r

1.02.2021-30.04.2021

1 500,00zł brutto

Kadry

58

46/2021

5.05

2021

Zakład usług komunalnych Caloring Kępno

Przegląd budowlany roczny urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych na placach zabaw w Bolesławcu oraz na terenie Gminy Bolesławiec

5.05.2021-28.052021

2 214,00zł brutto

(9 obiektów)

Komunalka

 

 

59

47/2021

5.05

2021

Pieprzyk family sp. z.o.o.

Sprzedaż paliw na stacji Grupy Pieprzyk w Mieleszynie w formie bezgotówkowej

5.05.2021-31.12.2021

 

Komunalka

60

48/2021

10.05

2021

Kotlar-Serwis Powroźnik Andrzej Syców

Wyczyszczenie i przygotowanie zbiornika hydroforowego na stacji uzdatniania wody w miejscowości Chróścin do rewizji wewnętrznej Urzędu Dozoru Technicznego

10.05.2021

1 476,00zł brutto

Ochrona środowiska

61

49/2021

12.05

2021

Hydro-Instal Józef Jeziorny Wójcin

Zakup i montaż hydrantu nadziemnego na sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka 2, Kamionka 45, Piaski 11, Piaski 41,Gola, Chotynin 99

12.05.2021-12.08.2021

24 800,00zł brutto

Ochrona środowiska

62

50/2021

21.05

2021

Hydro-Term Łukasz Krzemień Przybyłów

Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdżary na działce nr 1311/2

21.05.2021-4.07.2021

40 980,00zł brutto

Planowanie

przestrzenne

63

 

28.05

2021

Musiał, Sowisło&Topolewski Audit Services sp.z.o.o.

Badanie ustawowego sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2020r

31.05.2021-25.06.2021

10 000,00zł netto

Skarbnik

64

 

2.06

2021

Vulcan sp.z.o.o. Wrocław

Korzystanie z oprogramowania  aplikacji hostowanych – subwencja przez licencjobiorcę (Gmina Bolesławiec)

2.06.2021-1.06.2022

3 200,00zł brutto

Skarbnik

 

65

51/2021

31.05

2021

Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski s.c Wieliczka

Przeprowadzenie programu rekomendowanego w ramach kształcenia zawodowego dla nauczycieli pt. Unplugged

 

Przeprowadzenie w ramach kształcenia zawodowego programu pt.Szkolna interwencja profilaktyczna w wybranej szkole.

 

 

 

IX-X 2021r

6 200,00zł brutto

 

 

 

 

2 800,00zł brutto

Pełnomocnik Wójta d.s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

66

52/2021

1.06

2021

Hydro-Tyble Waldemar Mielczarek  Tyble

Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Mieleszyn.

1.06.2021-5.07.2021

49 815,00zł brutto

Planowanie

przestrzenne

67

53/2021

1.06

2021

Agata Maślanka Mieleszyn

Dowóz osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z terenu Gminy Bolesławiec

14.01.2021-14.05.2021

377,00zł brutto

Sekretarz

Obrona cywilna

68

54/2021

9.06

2021

Firma Adamski Instalatorstwo Elektryczne Adamski Włodzimierz Wieruszów

Usługa w zakresie przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w tym uziomów budynków w zasobie Gminy Bolesławiec

9.06.2021-30.06.2021

6 918,00zł

Komunalka

69

55/2021

10.06

2021

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Bolesławcu

Udzielenie dotacji celowej na zadanie Prace remontowe w zabytkowym Kościele św. Trójcy w Bolesławcu.

10.06.2021-31.12.2021

35 229,90zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

70

56/2021

22.06 2021

Nawrocka Mariola Żdżary

Prowadzenie zajęć- półkolonii letnich na terenie Szkoły Podstawowej w Mieleszynie i w miejscach ustalonych w regulaminie organizacyjnym.

28.06.2021-9.07.2021

1 800,00zł brutto/ m-c

Kadry

71

57/2021

22.06.2021

Pomorska Małgorzata Mirków

Prowadzenie zajęć- półkolonii letnich na terenie Szkoły Podstawowej w Mieleszynie i w miejscach ustalonych w regulaminie organizacyjnym.

28.06.2021-9.07.2021

1 800,00 zł brutto/m-c

Kadry

72

58/2021

22.06

2021

Revol sp. z. o.o. sp.k Łódź

Usunięcie wyrobów zawierających azbest.

22.06.2021-31.10.2021

54 474,09 brutto

Odpady komunalne

73

ZP.26002.4.2021

24.05

2021

Architekt Piotr Dankowski Łódź

Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bolesławiec.

24.05.2021-20.12.2022

110 000,00zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

74

APN/2021/9

1.06.

2021

Profisystem sp.z.o.o Witaszyce

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie komunikacji pomiędzy terminalami i/lub urządzeniami GPRS/EDGE klienta.

1.06.2021-31.07.2023

Opłaty wg załącznika do umowy

Ochrona środowiska

 

75

59/2021

24.06.2021

MAGDA Ryszard Chmielewski Chotynin

Kupno drewna pozaklasowego w ilości ok. 22m3 pozyskane z terenu oczyszczalni ścieków.

 

24.06.2021r

27.,06zł brutto

Ochrona środowiska

 

76

60/2021

24.06.2021

Zakład Usług wodnych AQUARIUS Olsztyn

Czyszczenie sieci wodociągowej w miejscowości Piaski, Kamionka.

24.06.2021-31.07.2021

55 350,00zł brutto

Ochrona środowiska

 

77

61/2021

24.06

2021

Aneta Sztojko-Chałupczyńska Byczyna

Przygotowanie dokumentacji przetargowych, udział w czynnościach postępowania, doradztwo merytoryczne.

od 24.06.2021- do dnia zakończenia postępowania

1 200,00zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

78

Aneks nr 1/um nr 50

2.07.

2021

Hydro-Term Łukasz Krzemień Przybyłów

Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdżary na działce nr 1311/2

21.05.2021-8.07.2021

40 980,00zł brutto

Planowanie

przestrzenne

79

Aneks nr1/um nr 52

5.07

2021

Hydro-Tyble Waldemar Mielczarek  Tyble

Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Mieleszyn. I cześć-ok.450m2, ,II część- ok.360m2

1.06.2021-23.07.2021

58 800,00zł brutto

Planowanie

przestrzenne

80

212/RR/2021

23.06.

2021

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Przyznanie środków budżetu województwa  z przeznaczeniem na budowę drogi Piaski o długości 0,425km.

29.01.2021-31.10.2021

117 940,00zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

81

62/2021

7.07.

2021

Firma Adamski Instalatorstwo Elektryczne Adamski Włodzimierz Wieruszów

Remont instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy Bolesławiec przy ul. 11 Listopada 2 i ul. Kościuszki 6 w Bolesławcu.

7.07.2021-30.09.2021

15 000,00zł brutto

Komunalka

82

63/2021

23.07.

2021

Ekosolary Ireneusz Jóźwik Kalisz

Dostawa i montaż 7 sztuk solarnych lamp ulicznych

27.07.2021-31.08.2021

6 950,00zł brutto/szt

Planowanie

przestrzenne

83

64/2021

23.07.

2021

Powiat Wieruszowski

Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi na realizację zadania Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

do 31.12.2021r.

4 100,00zł brutto

Komunalka

84

ZP.272.1.2021

4.08.

2021

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix sp.z.o.o. Lublimiec

Zrealizowanie robót budowlanych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski.

4.08.2021-10.10.2021

320 356,94zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

85

65/2021

4.08.

2021

KSM Krzysztof Michalski Sieradz

Usługa doradcza dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.

 

6 150,00zł brutto

Ochrona środowiska

86

66/2021

11.08.

2021

Zakład Usługowy Rob-S Semba Robert Pieczyska

Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły Zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Żdżary.

11.08.2021- 16.092021

80 000,00zł brutto

Komunalka

87

67/2021

17.08

2021

Firma ślusarstwo ogólne usługi i produkcja Jacek Owczarek w Wieruszów

Wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem do budynku OSP w Goli.

17.08.2021-30.08.2021

11 562,00zł brutto

Komunalka

88

ZP.26003.5.2021

12.08.

2021

Studio Architektury Anna Polinceusz Mieleszynek

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec

12.08.2021-30.11.2021

67 650,00zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

89

Aneks nr 1/um nr 29

28.04.

2021

Hydro-Term Łukasz Krzemień Przybyłów

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Chotynin. Przedmiot umowy obejmuje trzy etapy.

5.05.2021-30.06.2021

44 000,00zł brutto

Odpady komunalne

90

Aneks nr 1/um nr 35

7.04.

2021

KSM Krzysztof Michalski Sieradz

Usługa doradcza dla zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.

30dni od daty otrzymania kompletu dokumentów i programu funkcjonalno-użytkowego przez wykonawcę

6 150,00zł

Ochrona środowiska

91

Aneks nr 3

1.09.

2021

Gmina Łubnice

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki do Zespołu szkół Specjalnych w Słupi

2.09.2021-do zakończenia roku szkolnego 2021/2022

Stawka dzienna x stawka za 1km

 

92

69/2021

27.08.

2021

Zakład kominiarski Zbigniew Mazurkiewicz Wieruszów

Wykonanie instalacji wentylacyjno-nawiewnej dla kotłowni oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP w miejscowości Gola.

27.08.2021-30.092021

9 992,54zł netto

Komunalka

93

70/2021

27.08.

2021

Trakstol Czastary

Wykonanie konstrukcji drewnianych dwóch wiat przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka

27.08.2021-15.09.2021

9 840,00zł brutto

Planowanie

przestrzenne

94

WZ/208/2021

29.09

2021

Wojewoda Łódzki

Przekazanie jednorazowych środków finansowych na realizacje zadania Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19

do 30.09.2021r

10 000,00zł

Sekretarz

95

71/2021

14.09

2021

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEO-SYSTEM Warszawa

Usługa eGmina z modułami iMPA, iMPZP

1.10.2021-30.09.2022

2 460,00zł brutto

Informatyk

96

ZP.272.1.2021/1

4.08

2021

Projektowanie i Nadzory Inwestorskie  Grzegorz Zagórny Syców

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski.

4.08.2021-15.10.2021

6 765,00 zł brutto

 

97

72/2021

14.09

2021

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MAX-DROGI CENTRUM Łódź

Okresowe przeglądy dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bolesławiec.

14.09.2021-30.09.2021

5 000,00zł brutto

Komunalka

98

73/2021

30.09

2021

Marian Bury Góry Parcela

Opracowanie zmian projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 118011E w miejscowości Żdżary.

30.09.2021-15.112021

752,00zł brutto

Komunalka

99

74/2021

 

 

 

 

 

Anulowano

100

75/2021

7.10

2021

Firma PARTNER Mączka Adam Wójcin

Dostawa opału – brykiet z trocin

7.10.2021-30.09.2022

106 419,60zł brutto

Komunalka

101

76/2021

 

 

 

 

 

Anulowano

102

77/2021

7.10

2021

Hydro-Tyble Waldemar Mielczarek Tyble

Budowa placu utwardzonego przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i wieruszowskiej w miejscowości Bolesławiec

7.10.2021-15.11.2021

62 000,00zł brutto

Komunalka

103

78/2021

 

 

 

 

 

Anulowano

104

79/2021

 

 

 

 

 

Anulowano

105

80/2021

14.10

2021

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX sp. z.o.o. Lubliniec

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych w Gminie Bolesławiec

14.10.2021-21.10.2021

14 378,22zł brutto

Komunalka

106

81/2021

19.10

2021

Ewa Boryczka Mieleszyn

Koordynacja realizacji projektu zabezpieczeń wieży zamkowej w Bolesławcu

20.10.2021-31.12.2021

2 349,00zł brutto/ m-c

Kadry

107

82/2021

19.10

2021

IJK Krzysztof Maślanka Żdżary

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Chotynin

19.10.2021-22.12.2021

81 678,15zł brutto

Odpady komunalne

108

83/2021

27.10

2021

Agata Maślanka Mieleszyn

Dowóz osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi

15.05.2021-14.08.2021

380,00zł brutto

Sekretarz

Obrona cywilna

109

84/2021

27.10

2021

Piotr Dankowski  Łódź

Opracowanie programu badań architektoniczno-konserwatorskich dla inwestycji Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu

27.10.2021-10.12.2021

9 963,00zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

110

85/2021

 

 

 

 

 

Anulowano

111

86/2021

2.11

2021

Nawrot Sylwester Kolonia Bolesławiec Chróścin

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022

2.11.2021-30.04.2022

200,00zł netto/1roboczogodzina

Komunalka

112

Porozumienie

30.09.2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Promocja i realizacja programu Czyste powietrze na terenie gminy

30.092021-2029

 

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

113

3/08/PN/2021

9.11.

2021

Energa-Obrót S.A

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bolesławiec oraz dla jednostek organizacyjnych przez nią reprezentowanych

01.01.2022-31.12.2022

282 905,52zł brutto

Komunalka

114

87/2021

2.11

2021

Pazek Andrzej Mieleszyn

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022

2.11.2021-30.04.2022

200,00zł netto/1roboczogodzina

Komunalka

115

88/2021

4.11

2021

Pichlak Arkadiusz Kamionka

Roboty ziemne koparką

 - zebranie pobocza w miejscowości Piaski

- uprzątnięcie i wywóz piasku z placu zabaw w Bolesławcu

- odtworzenie przydrożnego rowu w miejscowości Mieleszyn

4.11.2021-30.11.2021

 

6 945,00zł brutto

 

 

579,00zł brutto

 

2 025,00zł brutto

Komunalka

116

89/2021

10.11

2021

Dominik Otorowski Mieleszyn

Wykonanie robót w zakresie Renowacji podłogi drewnianej w sali w budynku OSP Mieleszyn.

10.11.2021-15.11.2021

10 000,00zł

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

 

Pomoc administracyjna

117

90/2021

10.11

2021

Ochocki  Andrzej Mieleszyn

Wykonanie robót w zakresie  Wykonanie stołu wiejskiego do sali w budynku OSP Mieleszyn.

10.11.2021-15.11.2021

1 662,50zł

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

 

Pomoc administracyjna

118

91/2021

15.11

2021

Zakład Usługowo-Handlowy REM KĘPNO sp. z.o.o. Łęka Opatowska

Dostawa nowych wodomierzy wody zimnej – 400szt.

15.11.2021-15.12.2022

49,00zł netto/szt.

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

119

92/2021

17.11

2021

Aneta Sztojko-Chałupczyńska Byczyna

Przygotowanie dokumentacji i udział w czynnościach przy postępowaniu zamówienia publicznego Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec.

17.11.2021 do dnia zakończenia postępowania.

1 200,00zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

120

SMB 239936 2021

25.11

2021

T-Mobile Polska S.A Warszawa

Świadczenie usług przez T-Mobile

2 lata

Wg. wykazu usług telekomunikacyjnych

Informatyk

121

SKUBI/2021/0075491

13.07

2021

Energa-Obrót S.A. Gdańsk

Świadczenie usługi do obiektu zlokalizowanego ul. Tadeusza Kościuszki 6/3 Bolesławiec

 

 

Komunalka

122

Aneks nr 3/um z dn.30.062011

29.10

2021

Hanuszewicz Łukasz Bolesławiec

Zmiana treści paragrafu 1 umowy podstawowej (zmiana pojazdu) w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego

Od 1.11.2021

 

Kadry

123

93/2021

24.11

2021

Sylwia Wieczorek Żdżary

Przeprowadzenie programu profilaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie

24.11.2021-10.122021

900,00zł brutto

Pełnomocnik Wójta d.s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

124

94/2021

24.11

2021

Justyna Dębska Pieczyska

Przeprowadzenie programu profilaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie

24.11.2021-10.12.2021

900,00zł brutto

Pełnomocnik Wójta d.s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

125

95/2021

24.11

2021

Zakład Remontowo-Budowlany  Eugeniusz Zimoch Gola

Remont łazienek i korytarzy w budynku OSP w miejscowości Bolesławiec

24.11,2021-30.12.2021

8 865,00zł brutto

Komunalka

126

96/2021

29.11

2021

Hydro-Term Łukasz Krzemień Przybyłów

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022

29.11.2021-30.04.2022

200,00zł netto/1roboczogodzina

Komunalka

127

97/2012

30.11

2021

Firma Usługowo-Handlowa Ewelina Szmaj Mikorzyn

Wycinka drzew na działkach w obrębie geodezyjnym Bolesławiec położonych w Chotyninie

30.112021-31.12.2021

21 492,00zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

128

98/2021

1.12

2021

Wojciech Krawczak Gliwice

Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu Czyste Powietrze w ramach porozumienia Gminy Bolesławiec z WFOŚiGW

1.12.2021-30.09.2022

1 690,00zł brutto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

129

99/2021

1.12

2021

Firma Budar Patryk Piechota Roszkowice

Renowacja schodów, balustrady i elementów stalowych wejścia do obiektu wraz z renowacją zadaszenia nad wejściem przy ul. 11 Listopada 2w Bolesławcu

1.12.2021-22.12.2021

10 516,50zł brutto

Komunalka

130

100/

2021

1.12

2021

Fiączek Robert Bolesławiec

Obsługa instalacji centralnego ogrzewania  nad eksploatacją urządzeń i sieci centralnego ogrzewania w budynkach: przy ul. Rynek 1, 11Listopada 2, ul. Kościuszki 6

1.12.2021-31.12.2021

1 362,00zł /m-c

Kadry

131

101/

2021

1.12.

2021

Szkop Magdalena Bolesławiec

Wykonanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego naliczanego w paliwie zakupywanym przez rolników do produkcji rolnej w II półroczu 2021r

01.08.2021-31.10.2021

1 200,00zł brutto

Kadry

132

102/

2021

2.01.

2021

Pietras Gabriela Żdżary

Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w 2021

2.01.2021-31.12.2021

642,19 zł brutto

Kadry

133

103

2021

14.12

2021

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe Łódź

Organizacja szkoleń dla skarbnika

1.01.202231.12.2022

185,00zł brutto

Skarbnik

134

104/

2021

15.12

2021

AF Architektoniczno-Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Andrzej Ferdynus Józefów

Przegląd Budowlany roczny budynków zarządzanych przez Gminę Bolesławiec

15.12.2021-22.12.2021

6 000,00 zł brutto

Komunalka

135

105/

2021

15.12

2021

HYDRO-TYBLE Waldemar Mielczarek Tyble

Budowa sieci wodociągowej  etap 2 w miejscowości Mieleszyn

15.12.2021-23.12.2021

19 582,11zł netto

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

136

Aneks 1/um 81

 

Boryczka Ewa

Koordynacja realizacji projektu zabezpieczeń wieży zamkowej w Bolesławcu

20.10.2021-5.12.2021

2 349,00zł brutto/ m-c

Kadry

137

 

30.11

2021

S4C Operator

 sp. z.o.o. Warszawa

Dostęp do platformy internetowej Moja Okolica oraz usług utrzymania oprogramowania

30.11.2021-30.11.2022

3 091,20zł netto za 12m-c

Informatyk

138

108/

2021

23.12

2021

Gabinet Weterynaryjny Ecovet s.c Bolesławiec

Świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Bolesławiec w roku 2022

1.01.2022-31.12.2022

na podstawie faktur

Odpady komunalne

139

IDC/2021/9855

23.11.2021

IDcom Group sp.z.o.o. Poznań

Świadczenie usług na udostępnieniu i utrzymaniu na serwerze aplikacji internetowej

21.12.2021-20.12.2022

1 770,00zł netto

Informatyk

140

 

23.12

2021

Jarosław Kustosik Q100 Computers Łódź

Prowadzenie stałego nadzoru serwisowego nad licencjonowanym oprogramowaniem  SELWIM wraz z modułem RWWIN

01.01.2022-31.12.2022

627,30zł brutto/m-c

Informatyk

141

109/

2021

27.12

2021

Wodociągi kępińskie sp. z.o.o. Kępno

Realizacja usług w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia oraz ścieków z terenu gminy Bolesławiec

1.01.2022-31.12.2022

na podstawie faktury

Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

142

110/

2021

27.12

2021

Maślanka Agata Mieleszyn

Dowóz osób z obiektywnymi trudnościami do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z terenu Gminy Bolesławiec

15.08.2021-14.12.2021

374,89zł brutto

Sekretarz

143

111/

2021

30.12

2021

Michał Szukała Mieleszyn

Zapewnienie w pomieszczeniach budynku gospodarczego oraz przeznaczonego dla trzody chlewnej miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu gminy Bolesławiec

30.12.2021-31.12.2022

500,00zł

Odpady komunalna

144

Aneks nr 1 do um. 123/OZ/D/2021

16.12

2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec w 2021 roku

 

43 098,00zł

Odpady komunalne

145

112/

2021

30.12

2021

Kaczmarczyk Arkadiusz Bolesławiec

Pełnienie funkcji gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej

1.01.2022-31.12.2022

400,00zł brutto/m-c

Kadry

146

113/

2021

30.12

2021

Zagórny Ryszard Bolesławiec

Wykonanie czynności w zakresie konserwatora sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławcu oraz osoby rozliczającej zużycie paliw płynnych w jednostkach OSP na terenie Gminy Bolesławiec

1.01.2022-31.12.2022

750,00zł brutto/m-c

Kadry

147

114/

2021

30.12

2021

Herbeć Paweł Chróścin

Wykonanie czynności w zakresie konserwatora sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie

1.012022-31.122022

450,00zł brutto/m-c

Kadry

148

115/

2021

30.12.

2021

Zuzek Wiesław Gola

Wykonanie czynności w zakresie konserwatora sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli

1.01.2022-31.12.2022

350,00zł brutto/m-c

Kadry

149

116/

2021

30.12

2021

Fingas Mateusz Kamionka

Wykonanie czynności w zakresie konserwatora sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce

1.01.2022-31.12.2022

250,00zł brutto/m-c

Kadry

150

117/

2021

30.12

2021

Płuska Stanisław Mieleszyn

Wykonanie czynności w zakresie konserwatora sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieleszynie

1.01.2022-31.12.2022

350,00zł brutto//m-c

Kadry

151

118/

2021

30.12

2021

Cyga Kamil Żdżary

Wykonanie czynności w zakresie konserwatora sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach

1.01.2022-31.12.2022

400,00zł brutto/m-c

Kadry

152

119/

2021

30.12

2021

Szlapińska Sylwia Byczyna

Prowadzenie w imieniu Wójta Gminy spraw w zakresie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

01.01.2022-31.12.2022

1 000,00zł brutto/m-c

Kadry

153

120/

2021

30.12

2021

Robert Fiączek Bolesławiec

Obsługa instalacji centralnego ogrzewania nad eksploatacją urządzeń i sieci centralnego ogrzewania w budynkach stanowiących własnością gminy bolesławiec

1.01.2022-30.04.2022

1 362,00zł/m-c

Kadry

154

121

2021

30.12

2021

Ewa Boryczka Mieleszyn

Koordynacja realizacji projektu zabezpieczeń wieży zamkowej w Bolesławcu.

03.01.2022-31.12.2022

2 843,00zł brutto/m-c

Kadry

155

248/2571/MW/

2021

30.12

2021

Intermedia s.j

Śrem

Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem internetu

28.02.2022-27.02.2025

650,00zł netto/rok

Informatyk

 

Metryka

data wytworzenia
2021-01-28
data udostępnienia
2021-01-28
sporządzone przez
Kania-Zimoch Krzysztofa
opublikowane przez
Kania-Zimoch Krzysztofa
ilość odwiedzin
397
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.