Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bolesławiec
Menu góra
Strona startowa Aktualności Rejestr umów 2018 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018 rok, bieżące, menu 1253 - BIP - Urząd Gminy Bolesławiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018 rok

2018 rok

 

Rejestr umów za 2018 rok

 

NR UMOWY

DATA

ZAWARCIA

 UMOWĘ ZAWARTO Z

TREŚĆ UMOWY

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

KWOTA WYDATKÓW

STANOWISKA REALIZUJĄCE

 

1/2018

04.01.2018

WODOCIĄGI   KĘPIŃSKIE Sp. z.o.o.

WROCŁAWSKA   28 63-600 KĘPNO

REALIZACJA   USŁUG W ZAKRESIE BADAŃ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ŚCIEKÓW I WÓD   POPŁUCZNYCH Z TERENU GMINY BOLESŁAWIEC

02.01.2018-31.12.2018

NALEZNOŚĆ   PŁACONA NA PODSTAWIE WYSTAWIONYCH FAKTUR KAŻDORAZOWO PO ZAKOŃCZENIU BADAŃ I   PRZEKAZANIA WYNIKÓW BADAŃ

OCHRONA   ŚRODOWISKA

 

2/2018

10.01.2018

OKRĘGOWA   STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W POZNANIU ZDZISŁAW KRUKA

PROWADZENIE   BADAŃ W SYSTEMIE MONITORINGOWYM ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH ORAZ   ZANIECZYSZCZENIA CIĘŻKIMI GLEB UŻYTKOWYCH ROLNICZO

Od   10.01.2018 do czasu trwania prac

1 500,00

KOMUNALKA

 

2a/2018

10.01.2018

FIRMA   PROJEKTOWO-BUDOWLANA

WIESŁAW   PIETRAS

JAŁOWCOWA   1, 98-400 WIERUSZÓW

WYKONANIE   DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU GARAŻOWEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POŻARNEJ W   CHRÓŚCINIE

DO   30.04.2018R

4 200,00

KOMUNALKA

 

3/2018

 

 

 

 

 

ANULOWANO

 

4/2018

08.02.2018r

LUDOWY   KLUB SPORTOWY „HETMAN” ŻDŻARY

UPOWSZECHNIENIE   KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W GMINIE   BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU

15.05.2018-31.12.2018

12 797,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

5/2018

08.02.2018

KLUB   SPORTOWY I SZTUK WALK GRU-KU WIERUSZÓW

UPOWSZECHNIENIE   KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W GMINIE   BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU

15.05.2018-31.12.2018

5 702,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

6/2018

08.02.2018

OCHOTNICZA   STRAZ POŻARNA W CHRÓŚCINIE

UPOWSZECHNIENIE   KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W GMINIE   BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU

01.07.2018-30.092018

3 905,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

7/2018

08.02.2018

OCHOTNICZA   STRAZ POŻARNA W CHRÓŚCINIE

UPOWSZECHNIENIE   DZIAŁAN Z ZAKRESU KULTURY I EDUKACJI W GMINIE BOLESŁAWIEC  W 2018 ROKU

01.04.2018-31.08.2018

1 274,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

8/2018

08.02.2018

OCHOTNICZA   STRAŻ POŻARNA W MIELESZYNIE

UPOWSZECHNIENIE   KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W GMINIE   BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU

01.03.2018-31.12.2018

8 171,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

9/2018

08.02.2018

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIELESZYNIE

UPOWSZECHNIENIE   DZIAŁAN Z ZAKRESU KULTURY I EDUKACJI W GMINIE BOLESŁAWIEC  W 2018 ROKU

01.03.2018-31.122018

7 003,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

10/2018

08.02.2018

STOWARZYSZENIE   „POMOCNY DOM”

UPOWSZECHNIENIE   KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W GMINIE   BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU

01.03.2018-30.11.2018

9 014,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

10a/2018

08.02.2018

PROJEKTOWANIE   I NADZORY INWESTORSKIE

GRZEGORZ   ZAGÓRNY

STRADOMIA   WIERZCHNIA 111

PRZEBUDOWA   CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ……….

PRZEBUDOWA   KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIAGU DROGI…………….

DO   03.04.2018

12 000,00

KOMUNALKA

 

11/2018

08.02.2018

STOWARZYSZENIE   „POMOCNY DOM” CHRÓŚCIN

UPOWSZECHNIENIE   DZIAŁAN Z ZAKRESU KULTURY I EDUKACJI W GMINIE BOLESŁAWIEC  W 2018 ROKU

01.03.2018-30.11.2018

6 619,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

12/2018

08.02.2018

STOWARZYSZENIE   NA RZECZ ROZWOJU WSI MIELESZYNA, MIELESZYNKA I OKOLIC

UPOWSZECHNIENIE   KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W GMINIE   BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU

01.03.2018-30.11.2018

6 852,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

13/2018

08.02.2018

STOWARZYSZENIE   NA RZECZ ROZWOJU WSI MIELESZYNA, MIELESZYNKA I OKOLIC

UPOWSZECHNIENIE   DZIAŁAN Z ZAKRESU KULTURY I EDUKACJI W GMINIE BOLESŁAWIEC  W 2018 ROKU

01.06.2018-30.11.2018

8 868,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

14/2018

08.02.2018

STOWARZYSZENIE   „MIŁOŚNICY BASZTY” BOLESŁAWIEC

UPOWSZECHNIENIE   DZIAŁAN Z ZAKRESU KULTURY I EDUKACJI W GMINIE BOLESŁAWIEC  W 2018 ROKU

01.06.2018-31.09.2018

6 236,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

15/2018

08.02.2018

LUDOWY   KLUB SPORTOWY „BASZTA” BOLESŁAWIEC

UPOWSZECHNIENIE   KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W GMINIE   BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU

15.02.2018-31.12.2018

13 559,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

16/2018

22.02.2018

MARCIN   CZARNUCH

RZECZOZNAWCA   MAJATKOWY BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI MARWIN

WYKONANIE   OPERATÓW SZACUNKOWYCH:

1.WARTOŚCI   PRZEKSZTAŁCANIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI,

2.WARTOŚCI   NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ nr dz. 128 o pow. 0,4278ha

30.03.2018

1 442,00

KOMUNALKA

 

17/2018

14.03.2018

ZAKŁAD   USŁUGOWY „HYDRO-INSTAL”

JÓZEF   JEZIORNY, WÓJCIN

ROZBUDOWA   SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELESZYN

15.03.2018-30.04.2018

50 880,00

OCHRONA   ŚRODOWISKA

 

18/2018

14.03.2018

OCHOTNICZA   STRAŻ POŻARNA W CHRÓŚCINIE

WYRAŻENIE   ZGODY NA INWESTYCJĘ PN.:BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO DLA OSP W CHRÓŚCINIE” na   działce nr 190/1 której właścicielem jest Gmina Bolesławiec

OD   14.03.2018 DO CZASU REALIZACJI ZADANIA

BRAK   WSKAZANIA

KOMUNALKA

 

19/2018

26.03.2018

OCHOTNICZA   STRAŻ POŻARNA W BOLESŁAWCU

ZAKUP   SPRZĘTU I UMUNDUROWANIA DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY BOLESŁAWIEC

DO   31.12.2018

13 000,00

BRAK   WSKAZANIA

 

20/2018

28.03.2018

OCHOTNICZA   STRAŻ POŻARNA W ŻDŻARACH

… W   UŻYWANIE PRZEJMUJE DO BEZPŁATNEGO UŻYWANIA TEREN STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY   BOLESŁAWIEC dz. Nr 190/1,388,209

NA   OKRES 10 LAT

BEZPŁATNE

 FUNDUSZE UNIJNE

 

21/2018

28.03.2018

STOWARZYSZENIE   „POMOCNY DOM” W CHRÓŚCINIE

W   UŻYWANIE PRZEJMUJE DO BEZPŁATNEGO UŻYWANIA TERENU STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY   BOLESŁAWIEC dz. Nr 214 obr. Chróścin, nr 750/1 obr. Bolesławiec

NA   OKRES 10 LAT

BEZPŁATNE

FUNDUSZE   UNIJNE

 

22/2018

28.03.2018

STOWARZYSZENIE   NA RZECZ ROZWOJU WSI MIELESZYNA, MIELESZYNKA I OKOLIC

W   UŻYWANIE PRZEJMUJE DO BEZPŁATNEGO UŻYWANIA TEREN STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY   BOLESŁAWIEC dz. Nr 2231 obr. Mieleszyn, nr 388 obr. Żdżary

NA   OKRES 10 LAT

BEZPŁATNE

FUNDUSZE   UNIJNE

 

22a/2018

28.03.2018

STOWARZYSZENIE   NA RZECZ ROZWOJU WSI MIELESZYNA, MIELESZYNKA I OKOLIC

PRZEJĘCIE   DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z POMIESZCZENIA (KUCHNI)

NA   OKRES 7 LAT

BRAK   WSKAZANIA

FUNDUSZE   UNIJNE

 

23/2018

28.03.2018

OCHOTNICZA   STRAŻ POŻARNA W MIELESZYNIE

PRZYJĘCIE   W UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ O POW. 0,51h

NA   OKRES 10 LAT

BRAK   WSKAZANIA

FUNDUSZE   UNIJNE

 

24/2018

20.04.2018

WIESŁAWA   MUSIAŁEK

UŻYTKOWANIE   LOKALU MIESZKALNEGO O POW. 38,82m2

NA   CZAS NIEOKREŚLONY

NA   PODSTAWIE AKTUALNEJ STAWKI CZYNSZU ZA 1M2

KOMUNALKA

 

25/20108

04.05.2018

MRUGAŁA   ANDRZEJ

USŁUGI   PROJEKTOWE I NADZORU

Z/S   KOPA 2/10, 63-600 KĘPNO

NODZÓR   INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W   MIEJSCOWOŚCI MIELESZYN-dz. Nr 2709 i 2746”.

OD   4.05.2018 DO CZASU REALIZACJI ZADANIA

7 380,00

KOMUNALKA

 

26/2018

08.05.2018

HUSZ   SPÓŁKA Z.O.O., SP.K

CZĘSTOCHOWSKA   14, 42-283 BORONÓW

PRZEBUDOWA   DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELESZYN-dz. nr 2709 i 2746

DO   31.10.2018R

580 030,46

KOMUNALKA

 

27/2018

08.05.2018

 

 

 

 

ANULOWANO

 

 

28/2018

 

16.05.2018

 

OCHOTNICZA   STRAŻ POŻARNA W CHRÓŚCINIE

DOTACJA   CELOWA W WYSOKOŚCI 64 250,00ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANS. INWESTYCJI:   „ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRÓŚCIN DLA OSP W   CHRÓŚCINIE”.

DO   31.12.2018

64 250,00

BRAK   WSKAZANIA

 

29/2018

21.05.2018

SOŁECTWO   KOLONIA BOLESŁAWIEC-CHRÓŚCIN SPŁTYS- GRAŻYNA STRZELECKA

UŻYCZENIE   CZĘŚCI BUDYNKU POSADOWIONEGO NA DZ. 242/5

NA   CZAS NIEOKREŚLONY

BEZPŁATNIE

KOMUNALKA

 

30/2018

21.05.2018

MARTAFIT.PL   MARTA LIBUDZIC

JACHTOWA   27, 63-400 OSTRÓW WLK.

REALIZACJA   USŁUGI W POSTACI ANIMACJI DLA DZIECI PODCZAS WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH   PN.”POWIDZ NAM W JAKIEJ OKOLICY CHCESZ SPĘDZAĆ CZAS”.

CZAS   TRWANIA ANIMACJI 3 GODZ.

800,00

KOMUNLKA

 

31/2018

22.05.2018

 

 

 

 

ANULOWANO

 

32/2018

29.06.2018

APTEKA   PRZYJAZNA JOANNA LATUS

AKACJOWA   18, 98-300 WIELUŃ

DZIERŻAWA   POMIESZCZENIA APTEKI I POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE ZNAJDUJACE SIĘ W BUDYNKU   GMINNYM OŚRODKA ZDROWIA W BOLESŁAWCU

NA   CZAS NIE OKREŚLONY

2 127,14/M-C

KOMUNALKA

 

33/2018

10.07.2018

KADIMEX   S.A

WÓLCZYŃSKA   290,01-919 WARSZAWA

DOPOSAŻENIE   OSP W GMINIE BOLESŁAWIEC

DO   06.08.2018

34 000,00

KOMUNALKA

 

34/20108

18.07.2018

FIRMA   USŁUGI BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE WO-MAL WOJCIECH SEMBA MIRKOW 36,98-400   WIERUSZÓW

DOSTAWA   KOSTKI REALIZOWANEJ W RAMACH ZADANIA PN.” ZAKUP KOSTKI NA REMONT CHODNIKA   WOKÓŁ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W ŻDŻARACH”

DO   26.07.2018

29   999,42

KOMUNALKA

 

35/2018

18.07.2018

TOM-BUD   TOMASZ MIELCAREK

TEKLINOWSKA   56, 98-400 WIEREUSZÓW

WYKONANIE  , DOSTAWA I MONTAŻ BRAMY GARAŻOWEJ ORAZ DRZWI    W GARAŻU BUDYNKU OSP GOLA

30.09.2018

8 182,00

KOMUNALKA

 

36/2018

 

 

 

 

 

ANULOWANO

 

37/2018

 

 

 

 

 

ANULOWANO

 

38/2018

10.08.2018

PRZEDSIĘBIORSTWO   KOMUNIKSCJI SAMOCHODOWEJ W KLUCZBORKI SP.Z.O.O.

BYCZYŃSKA   120,46-203 KLUCZBORK

ŚWIADCZENIE   USŁUG TRANSPORTOWYCH W KOMUNIKACJI ZAMKNIETEJ….

-   DOWÓZ UCZNIÓW NA ZAJECIA W SZKOŁACH

-   ODWOŻENIE UCZNIÓW PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ SZKOLNYCH

OD   03.09.2018-DO DNIA ZAKOŃCZENIA NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ZA   1KM 3,83

FUNDUSZE   UNIJNE

 

39/2018

22.08.2018

OCHOTNICZA   STRAŻ POŻARNA W CHRÓŚCINIE

NIEODPŁATNE   PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI RZECZY RUCHOMYCH; ZESTAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PSP   R1 Z WYPOSAŻENIEM, DEFIBRYLATOR

NA   CZAS NIEOKREŚLONY

NIEODPŁATNIE   (WARTOŚĆ SPRZĘTU W WYSOKOŚCI 17 000,00ZŁ)

FUNDUSZE   UNIJNE

 

40/2018

22.08.2018

OCHOTNICZA   STRAŻ POŻARNA W BOLESŁAWCU

NIEODPŁATNE   PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI RZECZY RUCHOMYCH; ZESTAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PSP   R1 Z WYPOSAŻENIEM, DEFIBRYLATOR

NA   CZAS NIEOKREŚLONY

NIEODPŁATNIE   (WARTOŚĆ SPRZĘTU W WYSOKOŚCI 17 000,00ZŁ

FUNDUSZE   UNIJNE

 

41/2018

03.09.2018

KRZYSZTOF   DZIKOŃSKI

MIELESZYNEK   14a, 98-400 WIERUSZÓW

WYKONANIE   NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.”BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ   ETAP 1 W MIEJSCOWOŚCI MIELESZYM”.

OD   03.09.2018 DO CZASU REALIZACJI ZADANIA

4 000,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

41a/2018

03.09.2018

HUSZ   SPÓŁKA Z.O.O., SP.K

CZĘSTOCHOWSKA   14, 42-283 BORONÓW

PRZEBUDOWA   DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELESZYN-dz. nr 2709 i 2746

31.10.2018

31 631,42

KOMUNALKA

 

 

42/2018

 

03.09.2018

 

WOD-KOP   ARTUR FISZER

Z/S   ALBERTÓW 2A, 42-465 LIPIE

 

BUDOWA   SIECI WODOCIĄGOWEJ ETAP 1 W MIEJSCOWOŚCI MIELESZYN

30.11.2018

1 198   800,00

FUNDUSZE   UNIJNE

 

43/2018

03.09.2018

EKOSOLARY   IRENEUSZ JÓŹWIK Z/S W KALISZU

ZAKUP   WARZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM 6 szt. LAMPEK ULICZNYCH HYBRYDA W RAMACH   ZADANIAPN.”INSTALACJA ULICZNYCH LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI CHOTYNIN I   MIELESZYN”

03.09.2018-21.09.2018

34 500,00

KOMUNALKA

 

44/2018

03.09.2018

GMINNA   SPÓŁKA WODNA

DOTACJA   W KWOCIE 6 00,00ZŁ NA DOFINANSOWANIE ZAD. POLEGAJĄCEGO NA PRZYWRÓCENIE   SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW    MELIORACJI WODNYCH NA TERENIE WSI ……

30.11.2018

6 000,00

OCHRONA   ŚRODOWISKA

 

44a/2018

04.09.2018

GEO-SYSTEM   SP.Z.O.O.

USŁUGA   eGmina  Z MODUŁEM IMPA ORAZ IMPZP

01.10.2018-30.09.2019

2 460,00

INFORMATYK

 

45/2018

10.09.2018

KEPIŃSKIE   PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A

WYKONANIE   NAPRAWY SPĘKAŃ UBYTKÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DROGI GMINNEJ ŻDŻARY-dz. nr   482 WIEWIÓRKA-dz. nr 18 REMONTEREM TYPU    PATCHER PRZY UŻYCIU…….

DO   30.09.2018

6 500,00/NETTO

KOMUNALKA

 

46/2018

10.09.2018

HUSZ   SPÓŁKA Z.O.O., SP.K

CZĘSTOCHOWSKA   14, 42-283 BORONÓW

PRZEBUDOWA   DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOTYNIN NA ODCINKU 400 M

DO   30.09.2018

101 892,76/NETTO

KOMUNALKA

 

47/2018

10.09.2018

OCHOTNICZA   STRAŻ POŻARNA W ŻDŻARY

PRZEJĘCIE   NIERUCHOMOŚCI „DOM STRAŻAKA” DO UŻYTKOWANIA

NA   OKRES 7 LAT

NIEODPŁATNIE

BRAK   WSKAZANIA

 

48/2018

10.09.2018

OCHOTNICZA   STRAŻ POŻARNA W KAMIONCE

PRZEJĘCIE   NIERUCHOMOŚCI „DOM STRAŻAKA” DO UŻYTKOWANIA

NA   OKRES 7 LAT

NIEODPŁATNIE

BRAK   WSKAZANIA

 

49/2018

14.09.2018

REVOL SP.Z.O.O., SP.K

SENATORSKA 21/30-31, 93-192 ŁÓDŹ

USUNIĘCIE   WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOLESŁAWIEC

14.09.2018   -22.10.2018

WYNAGRODZENIE   USTALONE NA PODSTAWIE FAKTYCZNEJ ILOŚCI UNIESZKODLIWIONYCH WYROBÓW   ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

OCHRONA   ŚRODOWISKA

 

49a/2018

9.10.2018

HUCZ SPZ.O.O. CZĘSTOCHOWSKA 14, 42-283 BORONÓW

ZADANIE   INWESTYCYJNE PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELESZYN-DZ. Nr   27009,2746

31.10.2018

6 765,00

KOMUNALKA

 

50/2018

12.10.2018

MOLUS   ADRIAN NOLBERT PRODUKCJIA I HANDEL BRYKIETAMI

BRYKIET   Z TROCIN

15.10.2018-30.09.2019

ZGODNIE   Z DOSTAWĄ TOWARU

KOMUNALKA

 

 

51/2018

 

12.10.2018

 

ZAKŁAD   USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH

ANTONI   OLEK, JANÓWKA 59, 46-220 BYCZYNA

 

REMONT   BUDYNKU HYDROFORNII W MIEJSCOWOŚCI BOLESŁAWIEC

31.10.2018

19 000,00

OCHRONA   ŚRODOWISKA

 

51a/2018

15.10.2018

Uniglob   PIOTR ULRICH

98-100   ŁASK, OSTRÓW OSIEDLE 119

SPORZĄDZENIE   ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY   BOLESŁAWIEC

 31.12.2018

49 077,00

KOMUNALKA

 

51b/2018

15.10.2018

HUSZ   SPÓŁKA Z.O.O., SP.K

CZĘSTOCHOWSKA   14, 42-283 BORONÓW

PRZEBUDOWA   DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELESZYN-dz. nr 2709 i 2746

31.10.2018

6 765,00

KOMUNALKA

 

52/2018

16.10.2018

S-PROBUD   SP.Z.O.O.

MARCIN   FISZER

WYKONANIE   NAPRAWY DROGI GMINNEJ nr 118010E O PARAMETRACH dł.805 mb i szer. 4m W   MIEJSCOWOŚCI KOL.BOL.CHRÓŚCIN

26.10.2018

71   290,80

KOMUNALKA

 

53/2018

16.10.2018

KRZYSZTF   DZIKOŃSKI

MIELESZYNEK   14a, 98-400 WIERUSZÓW

WYKONANIE   NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.”BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ   ETAP 1 W MIEJSCOWOŚCI MIELESZYM”.

OD   16.10.2018 DO CZASU REALIZACJI ZADANIA

8 000,00

KOMUNALKA

 

53a/2018

31.10.2018

DELOITTE   DORADZTWO PODATKOWE TOKARSKI IW SPÓLNICY SP.K

ŚWIADCZENIE   USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO OBEJMUJĄCEJ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE   STOSOWANIA MPP

NA   OKRES NIE DŁUŻEJ NIŻ 3 MIESIĘCY

1 200,00

SKARBNIK

 

54/2018

08.11.2018

KONSTRUKTOR   PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

WITOLD   PETALAS

KOWALÓWKA   48c, 98-400 WIERUSZÓW

PRZEGLĄD   BUDOWLANY OKRESOWY PIĘCIOLETNI Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓE PRZEGLADU   BUDOWLANEGO ROCZNEGO BUDYNKÓW ZARZADZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

NA   OKRES 3 MIESIĘCY

11 700,00/   NETTO

KOMUNALKA

 

55/2018

08.11.2018

KONSTRUKTOR   PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

WITOLD   PETALAS

KOWALÓWKA   48c, 98-400 WIERUSZÓW

WYKONANIE   ROCZNEGO PRZEGLADU TECHNICZNEGO URZADZEN ZABAWOWYCH NA PLACACH W BOLESŁAWCU   ORAZ NA TERENIE GMINY BOLESŁAWIEC

NA   OKRES 30 DNI

2 285,00/NETTO

KOMUNALKA

 

56/2018

08.11.2018

ANDRZEJ   PAZEK ANDI

MIELESZYN   189b, 98-430 BOLESŁAWIEC

ZIMOWE   UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2018/2019

DO   30.04.2019

124,20   ZA 1-ROBOCZOGODZINĘ

KOMUNALKA

 

57/2018

08.11.2018

SYLWESTER   NAWROT

USŁUGI   ROLNO-LEŚNE

ZIMOWE   UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2018/2019

DO   30.04.2019

124,20   ZA 1-ROBOCZOGODZINĘ

KOMUNALKA

 

58/2018

8.11.2018

BRONISŁAW   MAŚLANKA ŻDŻARY 81

ZIMOWE   UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2018/2019

DO   30.04.2019

131,76   ZA 1-ROBOCZOGODZINĘ

KOMUNALKA

 

58a/2018

08.11.2018

PRACOWNIA   ARCHITEKTONICZNA

Z/S   UL. M Skłodowskiej-Curie 13/23 m.27

42-200   CZĘSTOCHOWA

OPRACOWANIE   DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZYSKANIA   DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ORAZ WYBORU WYKONAWCY I REALIZACJI INWESTYCJI   ZAWIERAJĄCEJ ELEMENTY……..

DO   31.12.2018

26   00,000/NETTO

FUNDUSZE   UNIJNE

 

59/2018

14.11.2018

PUH   KRYSMAR KRYSTYNA PANMTAK

POWSTAŃCÓW   ŚL. 14, 98-430 BOLESŁAWIEC

DOSTAWA   WĘGIEL EKO-GROSZEK

DOSTAWA   WĘGIEL KAMIENNY ORZECH

15.11.2018-30.04.2019

ZGODNIE   Z DOSTAWĄ ILOŚCI TOWARU

KOMUNALKA

 

60/2018

03.12.2018

TAURON   sp. z.o.o

ŁAGIEWNICKA   60, 30-417 KRAKÓW

DOSTAWA   ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019R – DOSTAWA ENERGII   ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OŚWIETLENIA ULICZNEGO

01.01.2019-31.12.2019

ZUŻYTA   ILOŚĆ ENERGII WG CEN OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE

KOMUNALKA

 

61/2018

03.12.2018

TAURON   sp. z.o.o

ŁAGIEWNICKA   60, 30-417 KRAKÓW

DOSTAWA   ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019R DOSTAWA ENERGII   ELEKTRYCZNEJ DO LOKALI I OBIEKTÓW

01.01.2019-31.12.2019

ZUŻYTA   ILOŚĆ ENERGII WG CEN OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE

KOMUNALKA

 

62/2018

13.12.2018

DELOITTE   DORADZTWO PODATKOWE DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP.K

ŚWIADCZENIE   USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO DOT. BIEŻĄCYCH ROZLICZEŃ W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW   I USŁUG

OD   01.01.2019

400,00/M-C

SKARBNIK

 

63/2018

19.12.2018

 

 

 

 

ANULOWANO

 

64/2018

28.12.2018

POWIAT   WIERUSZOWSKI

RYNEK   1-7, 98-400 WIERUSZÓW

POMOC   FINANSOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI   POWIATOWEJ NR 4714E NA ODCINKU KOLONIA BOLESŁAWIEC-CHRÓŚCIN”

DO   31.12.2018R

98 833,75

SKARBNIK

 

65/2018

31.12.2018

EKO-REGION   SP.Z.O.O.

BAWEŁNIANA   18, 97-400 BEŁCHATÓW

ODBIÓR   I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BOLESŁAWIEC

01.01.2019-31.01.2019

27 128,40

ODPADY   KOMUNALNE

 

Metryka

data wytworzenia
2019-12-30
data udostępnienia
2020-12-31
sporządzone przez
Kania-Zimoch Krzysztofa
opublikowane przez
Bak Arkadiusz
ilość odwiedzin
320
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.