Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bolesławiec
Menu góra
Strona startowa Aktualności Planowanie przestrzenne Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące, bieżące, menu 1021 - BIP - Urząd Gminy Bolesławiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące

Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące

Uchwała Nr XXVI/221/2002
Z dnia 3 czerwca 2002 r.
Rady Gminy w Bolesławcu

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 26 z dn. 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dn.1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XVI – 143/2000 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 26 października 2000 roku o przystąpieniu prac nad zmianą miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec.

Rada Gminy w Bolesławcu uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§1

  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, zwany dalej planem, obejmującym obszar gminy w jej granicach administracyjnych z 2001 roku, będący zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec.
  2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej umowy.

Integralna częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, składający się z:

  1. Rysunku w skali 1:5000 obejmującego obszar całej gminy – załącznik nr 1
  2. Rysunku w skali 1:2000 obejmującego obszar części wsi gminnej Bolesławiec – załącznik nr2.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zabezpieczenie możliwości prowadzenia polityki lokalizacyjnej stwarzającej warunki dla: wielofunkcyjnego rozwoju gminy poprzez wyznaczenie nowych terenów budowlanych dla różnych funkcji oraz poprawy ładu przestrzennego w gminie, przy jednoczesnym minimalizowaniu sytuacji kolizyjnych wynikających z przeznaczenia trenów dla różnych funkcji.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne.............................................................................................1

ROZDZIAŁ II

Przeznaczenie terenów.................................................................................4

ROZDZIAŁ III

Ustalenie przeznaczenia terenów, lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy i urządzenia terenów na obszarach wyodrębnionych jednostek strukturalnych......................7

III.1. Jednostka 1.A. BOLESŁAWIEC..........................................................7

III.2. Jednostka 1.B. BOLESŁAWIEC........................................................16

III.3. Jednostka 2. CHRÓŚCIN...................................................................25

III.4. Jednostka 3.GOLA..............................................................................31

III.5. Jednostka 4. KAMIONKA.................................................................38

III 6. Jednostka 5. KOLONIA BOLESŁAWIEC-CHRÓŚCIN......................42

III.7. Jednostka 6. MIELESSZYN...............................................................48

III.8. Jednostka 7. PIASKI..........................................................................56

III.9. Jednostka 8. PODBOLESŁAWIEC....................................................61

III.10. Jednostka 9. WIEWIÓRKA..............................................................68

III.11. Jednostka 10. ŻDŹARY...................................................................73

ROZDZIAŁ IV

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej..............................................82

IV.1. Ustalenia ogólne.................................................................................82

IV.2. Jednostki 1.A, 1.B. BOLESŁAWIEC...................................................82

IV.3. Jednostka strukturalna 2. CHRÓŚCIN.................................................83

IV.4. Jednostka strukturalna 3. GOLA..........................................................88

IV.5. Jednostka strukturalna 4. KAMIONKA...............................................91

IV.6. Jednostka strukturalna 5. KOLONIA BOLESŁAWIEC – CHRÓŚCIN.94

IV.7. Jednostka strukturalna 6. MIELESZYN...............................................97

IV.8. Jednostka strukturalna 7. PIASKI.....................................................100

IV.9. Jednostka strukturalna 8. PODBOLESŁAWIEC................................103

IV.10. Jednostka strukturalna 9. WIEWIÓRKA..........................................105

IV.11. Jednostka strukturalna 10. ŻDŻARY...............................................108

ROZDZIAŁ V

Ustalenia w zakresie układu komunalnego......................................................111

ROZDZIAŁ VI

Ustalenia końcowe....................................................................................114

Pełny tekst "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec" dostępny jest w formacie Pdf jako załącznik do tego artykułu.

Uwaga Tekst Planu zamieszczony został w pełnej wersji w celu zapoznania się z uwarunkowaniami przestrzennymi terenów gminy oraz w celach pomocniczych i nie może zastępować urzędowo potwierdzonych dokumentów typu Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesławiec [ pobierz ]

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Mieleszyn, w gminie Bolesławiec [ pobierz ]

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Bolesławiec, Piaski oraz Podbolesławiec w gminie Bolesławiec [ pobierz ]

 

 

Metryka

data wytworzenia
2005-12-23
data udostępnienia
2005-12-23
sporządzone przez
Walczak Jacek, Gnat Dorota
opublikowane przez
Bak Arkadiusz
ilość odwiedzin
890
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.